De Hollemeersch

De Hollemeersch gelegen op een schitterend stukje Heuvelland, werd sedert eeuwen vermeld op de eerste streekkaarten. Het dankt zijn speciale naam "de hoge en de lage Hollemeersch" aan de ligging op de lagergelegen weiden (meerschen) tussen de glooiende flanken van de zuidhelling van de Kemmelberg.

Tot aan het einde van de eerste wereldoorlog was er alleen de naam. Toch een vermaarde naam , want ieder die er voorbij moest haastte zich. De Hollemeersch was immer “bereen van de mare,” dus behekst. Met wat men op het front terugvond werd in 1920 een klein doeninkje gebouwd met 3 koetjes en 1 paard.

De pastoorsmeid, die hier introk kon het er niet gewoon worden en koos voor een kort einde. Toen stond het huisje te koop.

Franz Van den Weghe, terug uit de grote oorlog, kocht het en vestigde er zich in 1926 met zijn familie. Hij bouwde er kippenhokken, hield er geitjes en bijen, kweekte er appelen en fruit. Geen verharde weg, geen lopend water, geen electriciteit, maar wel een gezellige sfeer waren er troef.
Zijn zoon Franz, kok, bouwde er in 1961 het Restaurant -Hotel op dezelfde site zonder weg en zonder moderne faciliteiten maar in dezelfde familiale geest. De oude vertrouwde naam van de Hollemeersch bleef behouden.

Ook de nieuwe generaties Van den Weghe's kozen voor de traditie. Met de nodige modernizeringen en verbeteringen bleef De Hollemeersch op de mooiste ligging van de Westhoek.